Forside > Persondata og cookiepolitik

Behandling af personoplysninger på Amukurs.dk


Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Amukurs.dk er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi behandler om dig.

Vores kontaktoplysninger er:

Industriens Uddannelser S/I
Vesterbrogade 6D, 4.
1620 København V
CVR-nummer 25522931

Tlf.: 33 77 91 11
E-mail: amukurs@iu.dk

Formålene med og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger med det formål at kunne vise dig et overblik over de AMU-kurser, du tidligere har gennemført. Dette sker kun, hvis du selv vælger at logge ind på min profil med NemID.

Hvis du tilmelder dig favoritkurser, er formålet med vores behandling, at vi kan udsende de ønskede notifikationer om de kurser, du har vist interesse i.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler almindelige personoplysninger:

  • Navn
  • E-mail
  • Kurser og uddannelser samt oplysninger fra eventuelle kursusbeviser, du kan have tilføjet
  • Derudover behandler vi dit cpr-nummer i forbindelse med login via NemID
  • Du har også mulighed for at tilføje billede, adresse og telefonnummer på din profil, men dette er ikke et krav
  • Favoritkurser hvis du har tilføjet disse til din favoritliste

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger

  • Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra a vedr. dit samtykke til behandling af almindelige oplysninger

Hvem har adgang til dine oplysninger?

Amukurs.dk benytter en databehandler, der efter instruks fra Industriens Uddannelser har adgang i det omfang, det er nødvendigt for at kunne levere tjenester til os.

Hvis du har givet en virksomhed adgang til at se din profil, vil denne kunne se alle oplysninger under fanen ”Min uddannelse” samt de kontaktoplysninger, du har tilføjet til din bruger.

Opbevaring af dine personoplysninger

Oplysningerne vil blive opbevaret, indtil der er gået et år, uden at du har været logget ind. Hvis du ønsker at slette din profil og dine oplysninger, kan du logge ind på min profil og trykke på knappen ”Slet Min Profil”. Oplever du problemer med at slette din profil, kan du skrive til amukurs@iu.dk.

Retten til at trække samtykke tilbage

Da vi behandler dit cpr-nummer i forbindelse med nem-login for adgang til min profil på amukurs.dk, behandler vi oplysninger på baggrund af dit samtykke. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage og dermed slette din profil. Det gør du ved at trykke på knappen ”Slet Min Profil” eller skrive til amukurs@iu.dk. Du vil herefter ikke længere modtage nyheder om de favoritkurser, du har vist interesse i. Hvis du har givet en virksomhed adgang til at se din profil, så kan denne ikke længere se din uddannelse og kontaktoplysninger.

Ønsker du kun at afmelde et eller flere af dine favoritkurser, kan du framelde dig/opdatere dine abonnementer via mappe-ikonet i toppen af amukurs.dk, på amukurs.dk/VisMinFolder.aspx eller i fanen ”Favoritter” på Min Profil. Du vil derefter ikke modtage nyheder fra det pågældende abonnement. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fremadrettet.

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

E-mail: info@iu.dk
Telefon: 33 77 91 11

Industriens Uddannelser
Vesterbrogade 6D, 4
1620 København V

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Du har ret til at anmode om indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig, ligesom du har ret til at anmode om at få rettet urigtige oplysninger om dig og i særlige tilfælde ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Herudover har du i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger.

Endelig har du ret til at anmode Industriens Uddannelser om at modtage dine oplysninger i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Ret til at klage

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.